من همونیم که 15 سال داره و به نویسندگی علاقه منده و همچنین با اراده هست